zima ukrainski ua


Center of School Education

4 клас

 • Головні і другорядні члени речення.
 • Однорідні члени речення.
 • Будова слова.
 • Лексичне значення слів.
 • Рід іменника.
 • Число іменника.
 • Відмінки.

5 клас

 • Лексичне значення слова.
 • Будова слова.
 • Значущі частини слова.
 • Написання префіксів.
 • Голосні і приголосні звуки.
 • Співвідношення букв і звуків.
 • Склад, наголос.
 • Ненаголошені голосні.
 • Спрощення.
 • Чергування звуків.

6 клас

 • Лексикологія.
 • Фразеологізми.
 • Основні способи словотворення.
 • Написання префіксів і суфіксів.
 • Складні слова.
 • Іменник як частина мови: рід, число.
 • Відмінки іменників.
 • Поділ іменників на відміни і групи.
 • Правопис іменників.

7 клас

 • Іменник, прикметник.
 • Займенник.
 • Дієслово як частина мови.
 • Види дієслова.
 • Дієвідмінювання.
 • Форми дієслова.
 • Дієприкметник як особлива форма дієслова.
 • Розділові знаки з дієприкметниковими зворотами.
 • Дієприслівник.

8 клас

 • Види словосполучень.
 • Прості і складні речення.
 • Головні члени речення.
 • Другорядні члени речення.
 • Прикладка як різновид означення.
 • Односкладні речення.
 • Повні і неповні речення.
 • Однорідні члени речення.

9 клас

 • Односкладні і двоскладні речення.
 • Ускладнене речення.
 • Поширене і непоширене речення.
 • Члени речення.
 • Складносурядне речення.
 • Складнопідрядне речення.
 • Безсполучникове речення.

10 клас

 • Позначення голосних і приголосних звуків на письмі.
 • Чергування.
 • Спрощення.
 • Лексична норма і помилка.
 • Фразеологізми.
 • Стилістично нейтральні і забарвлені слова.
 • Просторічні слова.
 • Діалектизми.

11 клас

 • Складні випадки правопису.
 • Фонетика.
 • Частини мови: морфологічні ознаки
 • Синтаксична роль вивчених частин мови.
 • Слововживання.
 • Словосполучення і речення.
 • Будова слова.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"