zima matematyka ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р UA333808050000000026006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


4 клас

Підручник М. Богданович, Г. Лишенка.

 • Одиниці вимірювання величин.
 • Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
 • Додавання і віднімання іменованих чисел.
 • Швидкість, час, відстань.
 • Множення на одноцифрове число.
 • Площа фігури. Одиниці вимірювання площі.

5 клас

Підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський. Гімназія 2013.

 • Рівняння. Геометричні фігури.
 • Множення і ділення натуральних чисел.
 • Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед.
 • Звичайні дроби (правильні і неправильні дроби, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками).

6 клас

Підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський. Гімназія 2014.

 • Ділення звичайних дробів (розв’язування задач на ділення дробів, періодичні десяткові дроби, розв’язування вправ на всі дії із звичайними та десятковими дробами).
 • Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції.
 • Коло. Круг. Відсоткові розрахунки.
 • Раціональні числа (модуль числа, порівняння чисел).

7 клас

Алгебра

Підручник А. Г. Мерзляк та ін., В. Р. Кравчук та ін., О. С. Ісмер та ін., Т. П. Бевз та ін. Алгебра.

 • Формули скороченого множення.
 • Розкладання многочленів на множники.
 • Сума і різниця кубів.

Геометрія

 • Паралельні прямі. Кути, утворені при перетині двох прямих і січною.
 • Трикутник і його види. Медіана, бісектриса і висота трикутника. Сума кутів трикутника.
 • Зовнішній кут трикутника.

8 клас

Алгебра

 • Тотожні перетворення раціональних виразів.
 • Раціональні рівняння.
 • Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа.

Геометрія

 • Центральні і вписані кути.
 • Вписані і описані чотирикутники.
 • Теорема Фалеса.
 • Подібні трикутники. Перша ознака подібності трикутників.
 • Властивості хорд, що перетинаються, дотичної і січної.

9 клас

Алгебра

 • Функція. Квадратна функція.
 • Розв'язування квадратних нерівностей.
 • Системи рівнянь другого степеня.
 • Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь.

Геометрія

 • Правильні многокутники.
 • Довжина кола й дуги кола.
 • Площа круга та його частини.
 • Декартові координати на площині.

10 клас

Алгебра (академічний рівень)

 • Ірраціональні рівняння.
 • Степінь з раціональним показником.
 • Степенева функція.
 • Означення та властивості тригонометричних функцій.
 • Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.
 • Формули зведення.

Геометрія

 • Розміщення двох прямих у просторі.
 • Паралельність прямої і площини.
 • Паралельність площин.

11 клас

Алгебра (академічний рівень)

 • Показникова та логарифмічна функції.
 • Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності.

Геометрія

 • Многогранники. Пряма і правильні призми. Площа бічної і повної поверхонь призми.
 • Паралелепіпед.
 • Піраміда.
 • Тіла обертання. Циліндр.