zima historia ua


Center of School Education

5 клас

Вступ. Що таке історія.

 • Що таке історія.

Тема 1. Відлік часу в історії.

 • Календарний та історичний час.
 • Культурні епохи європейської історії. Історія України.

Тема 2. Де відбувається історія.

 • Географічний та історичний простір.
 • Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах.
 • Походження назв народів і географічних об’єктів.
 • Історико-географічні регіони України.

Тема 3. Джерела до вивчення історії.

 • Історичні джерела та їхні різновиди.
 • Де зберігаються історичні пам’ятки.

6 клас

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА.

 • Що вивчає історія Стародавнього світу.

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ.

 • Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди.
 • Як відбувалось господарювання первісної людини.
 • Як було організовано життя суспільства за первісних часів.
 • У чому особливості організації влади за первісних часів.
 • Як за первісних часів виникали мистецтво та релігійні вірування.
 • Яку археологічну культуру називають трипільською.

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ.

Тема 1. Стародавній Єгипет.

 • У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту.
 • Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті.
 • Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н. е.
 • Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту.
 • У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту.

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії.

 • У чому особливості розвитку держав Дворіччя.
 • Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина.
 • Якою була Передня Азія в І тис. до н. е.

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ.

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації.

 • Якими були природа і населення Стародавньої Греції.
 • У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій.
 • Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство з поем Гомера.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н. е.
 • У чому значення Великої грецької колонізації.
 • Як відбувалось становлення Афінського поліса.

7 клас

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України.

 • Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)
 • Східні слов’яни у VI—IX ст.
 • Київська держава (Русь-Україна) за перших князів.
 • Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава.
 • Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі­України в IX—X ст.

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

 • Володимир Великий.
 • Ярослав Мудрий.
 • Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.
 • Культура Русі-України.

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

 • Київська держава за Ярославичів.
 • Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.

Всесвітня історія

 • Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків.

Розділ 1. Перші середньовічні держави.

 • Становлення середньовічної Європи.
 • Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого.
 • Візантійська імперія.

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

 • Середньовічне європейське суспільство.
 • Життя і традиції рицарів і селян.
 • Місто в Середньовіччі.
 • Світ середньовічного міста.

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.

 • Походи вікінгів і нормандські завоювання. Вільгельм Завойовник.
 • Хрестові походи. Взаємовідносини європейського та східного світів.

8 клас

Історія України

 • Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.).
 • Розділ 2. Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).
 • Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

9 клас

Історія України

 • Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
 • Розділ 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
 • Розділ 3. Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст.
 • Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Всесвітня історія

 • Розділ 2. Європа й Америка в добу революцій та національного об’єднання (1815–1870).
 • Розділ 3. Модернізація країн Європи й Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

10 клас

Історія України

Повторення за 9 клас.

 • Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Культура України в середині ХІХ - на початку ХХ ст.

Новий матеріал

 • Розділ 1. Україна в роки першої світової війни.
 • Розділ 2. Початок української революції.
 • Розділ 3. розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності .

Всесвітня історія

 • Розділ 1. передумови першої світової війни. Війна та революції.
 • Розділ 2. Облаштування повоєнного світу.
 • Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період.

11 клас

Історія України

Тема І. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

 • Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і воз'єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Включення до складу Української РСР Північної Буковини і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України.
 • Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Перші дні війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку–восени 1941 р. Поразка Південно-західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на Півдні.
 • Окупаційний режим. Розчленування України, план «Ост». Нацистський «новий порядок». Концтабори і масові розстріли. Голокост. Українці - праведники світу. Економічне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.
 • Розгортання руху Опору та його течії в Україні, відновлення незалежності 30 червня 1941 р. Похідні групи. Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр. Оунівське підпілля 1941-1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). Створення Української Головної Визвольної Ради.
 • Україна в 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння «Східного валу».
 • Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр., їхні особливості та наслідки. Боротьба з ворогом в тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН-УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизанами, УПА і Армією Крайового. Героїчна праця українців. Внесок українських учених і діячів освіти та культури в досягнення перемоги.
 • Евакуйовані підприємства в тилу.
 • Україна на завершальному етапі війни (1944-1945). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України.
 • Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН-УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. 9 травня - День Перемоги. Завершення Другої світової війни. Втрати України в роки війни.
 • Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Початок відбудови освіти (1943—1944 рр.). Евакуація вузів та їхня діяльність в радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок українських письменників, акторів, художників, кінематографістів у перемогу над Німеччиною та її союзниками.
 • Наш край у роки війни.

Тема 2. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА, РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 - НА ПОЧАТКУ 1950-х років.

 • Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становище. Адміністративно-територіальні зміни. УРСР - співзасновниця Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Післявоєнне село.
 • Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення.
 • Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних областях України. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН-УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція «Вісла».
 • Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні.
 • Розвиток літератури і мистецтва. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з «космополітизмом».

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956-1964 рр.)

 • Україна в першій половині 50-х років. Внутрішньополітичне становище України 50-х років. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу України. Стан промисловості. Укрупнення колгоспів.
 • Суспільно-політичне житія й політична боротьба з Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації. Наростання опору десталінізації з боку сталіністських сил. Масштаби демократизації державного життя.
 • Розширення повноважень України у складі СРСР. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М. Хрущова від влади. Л. Брежнєв і Україна.
 • Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. Раднаргосгпи та їхній вплив на соціальний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення.
 • Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Курс на «зближення і злиття націй». Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики Стан суспільних наук.
 • Початок десталінізації та пожвавлення літературно мистецького життя. «Відлига» в Українській літературі. «Шістдесятники». В.Симоненко, Л. Костенко. Є. Сверстюк, І. Світличний, І. Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.
 • Зародження дисидентського руху в Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні «Українська робітничо-селянська спілка». Стаття І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Значення діяльності дисидентів.

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 рр.)

 • Політико-ідеологічна криза радянського ладу. Зростання всевладдя Комуністичної партії. Криза партійно-державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському керівництві: націонал-комуністична та проімперська. Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. В. Щербицький. Політико-правовий статус України у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р.
 • Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років та причини її невдач. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економічної кризи. Деструктивні процеси на селі.
 • Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціального та національного складу населення. Рівень життя трудящих мас. Шляхи вирішення житлової проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.
 • Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60 - на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне дисидентство. Посилення переслідувань опозиції в кінці 70 - на початку 80-х років.
 • Культура і духовне життя. Народна освіта. Русифікація. Середня спеціальна та вища школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків та репресії відносин письменників. Основні тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру.

Всесвітня історія

ВСТУП.

 • Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку у др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.
 • Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки.

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

 • Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-1942 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
 • Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост. Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.
 • Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
 • Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
 • Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.
 • Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

 • Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр. Посилення внутрішньополітичної реакції. Масовий негритянський рух в 60-х рр.
 • США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона.
 • США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.
 • «Нова економічна філософія» Б. Клінтона.
 • Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст. Перспективи розвитку українсько-американських відносин.
 • Канада у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.

Тема 3. Країни західної Європи (1945 - поч. ХХІ ст.)

 • Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції. Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво». Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
 • Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 - 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм. «Третій шлях» Т. Блера. Сучасне становище у країні.
 • Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Травневі події 1968 р. Ш. де Голль. Франція наприкінці XX - на початку ХХІ ст. Взаємини Франції з Україною.
 • Італія. Проголошення республіки. Італійське «економічне диво». Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.
 • Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ - на поч. XXI ст. - здобутки та проблеми.

Тема 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ.

 • Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна. Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. «Хрущовська відлига».
 • Роки «брежнєвського застою». (1964-1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух. Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985-1991 рр.) Лібералізація суспільного та політичного життя.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"