zima niemiecki ua


Center of School Education

4 клас

ГРАМАТИКА

 • Відмінювання правильних дієслів в однині та множині tanzen, heißen, sein schaukeln;
 • Порядок слів у питальних і розповідних реченнях, створення питань через інверсію з допомогою питального слова;
 • Заперечення nein, nicht, kein;
 • Особові займенники в однині й множині; присвійний займенник mein/e dein/e в називному відмінку;
 • Означений та неозначений артиклі;
 • Кількісні числівники 0 - 20;
 • Сполучники und, aber;
 • Частка doch.

ЛЕКСИКА

 • Назви німецькомовних країн, їх столиці, сусіди Німеччини, карта Німеччини;
 • Назви діяльностей, ігор;
 • Сім'я, родичі, риси характеру;
 • Назви професій.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Привітання, прощання;
 • Представлення іншої людини (ім'я, прізвище, вік);
 • Вказівки: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Прохання: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Твердження: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund;
 • Питання й відповіді, такі як: Was ist deine Mutter von Beruf?, Was willst du werden?, Wie ist deine Telefonnummer?, Wie ist deine Oma?, Was machst du gern?.

5 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Відмінювання неправильних дієслів: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Порядок слів у реченні з дієсловом möchten;
 • Складені й зворотні дієслова;
 • Кількісні числівники 0 - 100;
 • Множина іменників;
 • Присвійні займенники в однині й множині;
 • Складені іменники;
 • Зворотні займенники;
 • Безособовий займенник es.

ЛЕКСИКА

 • Шкільні предмети;
 • Дні тижня, пори року, місяці;
 • Меблі, кольори, кімнати, тварини;
 • Обставини часу, наприклад: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Розпорядок дня;
 • Вільний час;
 • Риси характеру;
 • Хобі.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Висловлення задоволення, небажання, думки на задану тему, встановлення термінів;
 • Питання та відповіді: Wann hast du Mathe?, Ich habe Mathe am Donnerstag, Welche Schule besuchst du?;
 • Прохання та вказівки;
 • Ввічливі форми: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Час, запитання про час;
 • Висловлення своїх інтересів.

6 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Минулий час Perfekt форми поширених дієслів;
 • Минулий час Präteritum дієслів haben и sein;
 • Модальні дієслова: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Наказовий спосіб;
 • Прийменники в давальному відмінку: bei, zu, mit;
 • Займенникові прислівники: womit, damit, wobei;
 • Питальні займенники: wann?, wohin?, wo?;
 • Зворотній займенник;
 • Особові займенники в давальному відмінку;
 • Відміннювання означеного і неозначеного артикля і присвійного займенника;
 • Складені іменники.

ЛЕКСИКА

 • Відпочинок на канікулах;
 • Навколишні предмети та явища (вулиця, кіно, магазин);
 • Фрукти та овочі;
 • Дорожні знаки;
 • Транспортні засоби;
 • Вільний час;
 • Одяг;
 • Домашні обов'язки;
 • Риси характеру;
 • Їжа, ресторан, висловлення думки про приправи (lecker, bitter, sauer).

КОМУНІКАЦІЯ

 • Опис дороги та напряму руху, місця перебування;
 • Опис минулих подій;
 • Заборона, дозвіл;
 • Прохання і дозвіл, обов'язок;
 • Час і місце зустрічі;
 • Завдання та накази;
 • Висловлення нерозуміння: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?

10 клас

ЛЕКСИКА

 • Der Sommer ist vorbei
 • Umweltschutz
 • Sport im Deutschland
 • Freizeit
 • Kleidung

ГРАМАТИКА

 • Weil und dass Sätze
 • Wenn und dass Sätze
 • Um..zu, statt..zu, ohne..zu(Infinitivgruppen)
 • Konditionalsätze
 • Зворотні дієслова

11 клас

ЛЕКСИКА

 • Sport
 • Das Leben den Jugendlichen
 • Mein Hobby
 • Freizeit
 • Das deutsche Kino

ГРАМАТИКА

 • Zeitformen
 • Gebrauch des Artikels
 • Pronomen
 • Substantiv
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"