zima biologia ua


Center of School Education

6 клас

 • Основні положення клітинної теорії.
 • Евглена зелена, амеба, інфузорія - одноклітинні тварини.
 • Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).
 • Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини.
 • Дріжджі – одноклітинні гриби.
 • Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій. Роль бактерій у природі та значення в житті людини.
 • Вольвокс - колоніальний організм.
 • Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми.
 • Рослина – живий організм.
 • Фотосинтез як характерна особливість рослин.
 • Живлення (мінеральне, повітряне) рослин.
 • Дихання рослин.

7 клас

 • Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.
 • Молюски.
 • Паразитичні безхребетні тварини.
 • Риби.
 • Амфібії.
 • Рептилії.

8 клас

 • Поняття про внутрішнє рідке середовище організму.
 • Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові.
 • Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові.
 • Серце: його будова і функції.
 • Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.
 • Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск.
 • Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та профілактика.
 • Виділення кінцевих продуктів метаболізму – важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини.
 • Захворювання сечовидільної системи та профілактика.
 • Будова шкіри та її функції.
 • Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика.

9 клас

 • Обмін речовин та енергії.
 • Клітинне дихання.
 • Фотосинтез: світлова та темнова фаза.
 • Хемосинтез.
 • Гени та геноми.
 • Будова генів та основні компоненти геномів прокаріотів та еукаріотів.
 • Транскрипція.
 • Основні типи РНК.
 • Генетичний код. Біосинтез білка.
 • Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.
 • Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.
 • Статеві клітини та запліднення.
 • Етапи індивідуального розвитку.

10 клас

 • Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.
 • Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.
 • Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.
 • Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.
 • Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.
 • Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.
 • Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.
 • Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.
 • Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.
 • Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.
 • Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.
 • Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.
 • Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.
 • Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.
 • Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.
 • Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

11 клас

 • Екологічна ніша. Екологічно пластичні та екологічно непластичні види.
 • Формування адаптацій на екосистемному рівні організації. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.
 • Симбіоз та його форми.
 • Організм як середовище мешкання. Адаптації організмів до паразитичного способу життя.
 • Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання.
 • Наземно-повітряне середовище та адаптації до нього організмів.
 • Адаптації організмів до ґрунтового середовища. Формування життєвих форм організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання.
 • Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"