wiosna ukrainski ua


Center of School Education

4 клас

 • Текст.
 • Речення, члени речення.
 • Алфавіт.
 • Значення слів.
 • Іменник: рід, число, відмінки.
 • Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.
 • Словосполучення: прикметники з іменниками.

5 клас

 • Будова слова.
 • Вживання знака м'якшення.
 • Вживання апострофа.
 • Словосполучення.
 • Головне і залежне слово у словосполученні.
 • Речення: граматична основа.
 • Види речень за метою висловлювання.
 • Другорядні члени речення.

6 клас

 • Групи слів за походженням.
 • Групи слів за вживанням.
 • Фразеологізми.
 • Будова слова.
 • Словотвір.
 • Іменник як частина мови.
 • Ступені порівняння прикметників.
 • Групи прикметників за значенням.
 • Правопис прикметників.

7 клас

 • Правопис та морфологічні ознаки іменників.
 • Прикметник як частина мови.
 • Займенник.
 • Види дієслова.
 • Дієвідмінювання дієслів.
 • Творення дієслів.
 • Дієприкметник.
 • Дієприслівник.

8 клас

 • Лексикологія.
 • Фразеологізми.
 • Словосполучення.
 • Односкладні і двоскладні речення.
 • Головні і другорядні члени речення.
 • Повні і неповні речення.
 • Однорідні члени речення.
 • Звертання, вставні слова.
 • Відокремлені члении речення.

9 клас

 • Розділові знаки в простому реченні.
 • Граматична основа речення.
 • Другорядні члени речення.
 • Розділові знаки у складносурядному реченні.
 • Складнопідрядне речення: будова, засоби зв'язку, види.
 • Безсполучникове речення.
 • Складне речення з різними видами зв'язку.

10 клас

 • Чергування голосних і приголосних звуків.
 • Співвідношення букв і звуків.
 • Наголос, склад.
 • Лексичні норми.
 • Фразеологізми.
 • Просторічні слова.
 • Діалектизми.
 • Активна і пасивна лексика.
 • Синоніми, антоніми.
 • Омоніми, пароніми.

11 клас

 • Звуковий склад мови.
 • Чергування звуків.
 • Лексичний склад мови.
 • Фразеологізми.
 • Частини мови.
 • Члени речення.
 • Прості і складні речення.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"