wiosna matematyka ua


Center of School Education

4 клас

Підручник М. Богданович, Г. Лишенка.

 • Ділення на одноцифрове число.
 • Дроби.
 • Множення на розрядні числа.

5 клас

Підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський. Гімназія 2013.

 • Звичайні дроби (мішані числа, дроби і ділення натуральних чисел).
 • Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів.
 • Множення десяткових дробів.

6 клас

Підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський. Гімназія 2014.

 • Додавання і віднімання раціональних чисел.
 • Множення раціональних чисел.

7 клас

Алгебра

Підручник А. Г. Мерзляк та ін., В. Р. Кравчук та ін., О. С. Ісмер та ін., Т. П. Бевз та ін. Алгебра.

 • Застосування кількох способів розкладання на множники.
 • Функція. Область визначення і область значень функції.
 • Способи задання функції.
 • Лінійна функція.

Геометрія

 • І, ІІ, ІІІ ознаки рівності трикутників.
 • Рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник. Ознаки рівності прямокутних трикутників.

8 клас

Алгебра

 • Квадратні корені.
 • Функція у= √х
 • Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння.

Геометрія

 • Друга і третя ознаки подібності трикутників.
 • Теорема Піфагора.
 • Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Розв’язування прямокутних трикутників.

9 клас

Алгебра

 • Відсоткові розрахунки.
 • Випадкова подія. Імовірність випадкової події.
 • Статистичні дані.

Геометрія

 • Геометричні перетворення.
 • Вектори.

10 клас

Алгебра (академічний рівень)

 • Інтеграл та його застосування.
 • Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур.

Геометрія

 • Перпендикулярність прямої і площини.
 • Перпендикуляр і похила.
 • Теорема про три перпендикуляри.

11 клас

Алгебра (академічний рівень)

 • Інтеграл та його застосування.
 • Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур.

Геометрія

 • Конус.
 • Куля і сфера.
 • Комбінації тіл.
 • Об’єм паралелепіпеда.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"