wiosna historia ua


Center of School Education

5 клас

Вступ. Що таке історія

 • Що таке історія.

Тема 1. Відлік часу в історії

 • Календарний та історичний час.
 • Культурні епохи європейської історії. Історія України.

Тема 2. Де відбувається історія

 • Географічний та історичний простір.
 • Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах.
 • Походження назв народів і географічних об’єктів.
 • Історико-географічні регіони України.

Тема 3. Джерела до вивчення історії

 • Історичні джерела та їхні різновиди.
 • Де зберігаються історичні пам’ятки.

Тема 4. Історія України в пам’ятках

 • Пам’ятки і пам’ятники історії.
 • Джерела, які зберігають пам’ять про історію княжої Русі-України.
 • Кримське ханство.
 • Козацька Україна.
 • Українські землі під владою двох імперій. Українське національне відродження.
 • Українська революція і боротьба за збереження державності (197-1921 рр.)
 • Голодомор 1932-1933 рр.
 • Україна в роки Другої світової війни.

6 клас

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

 • Що вивчає історія Стародавнього світу.

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

 • Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди.
 • Як відбувалось господарювання первісної людини.
 • Як було організовано життя суспільства за первісних часів.
 • У чому особливості організації влади за первісних часів.
 • Як за первісних часів виникали мистецтво та релігійні вірування.
 • Яку археологічну культуру називають трипільською.

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ.

Тема 1. Стародавній Єгипет

 • У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту.
 • Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті.
 • Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н.е.
 • Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту.
 • У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту.

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії

 • У чому особливості розвитку держав Дворіччя.
 • Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина.
 • Якою була Передня Азія в І тис. до н.е.

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ.

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

 • Якими були природа і населення Стародавньої Греції.
 • У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій.
 • Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство з поем Гомера.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е.
 • У чому значення Великої грецької колонізації.
 • Як відбувалось становлення Афінського поліса.
 • У чому особливість господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е.
 • Яку роль відігравала наука, освіта і спорт в Афінському полісі.
 • У чому полягала причина піднесення Македонії.

Тема 3. Доба еллінізму

 • Що можна дізнатись про особистість Александра Великого за історичними джерелами.
 • У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав.
 • Як за елліністичної доби розвивалась культура.
 • Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах. Північного Причорномор’я.
 • Що Геродот писав про скіфів.

Тема 4. Стародавній Рим за царської та республіканської доби

 • Як виник Рим.
 • Якою була Римська республіка в V – ІІІ ст. до н.е.
 • Як утворилась Римська середземноморська держава.
 • Якими були релігія і традиції давніх римлян.
 • У чому особливість суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст. до н.е.

7 клас

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України

 • Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)
 • Східні слов’яни у VI—IX ст.
 • Київська держава (Русь-­Україна) за перших князів.
 • Русь-­Україна за князювання Ольги та Святослава.
 • Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-­України в IX—X ст.

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

 • Володимир Великий.
 • Ярослав Мудрий.
 • Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.
 • Культура Русі-­України.

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

 • Київська держава за Ярославичів.
 • Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.
 • Роздробленість Київської держави.
 • Культура Русі­-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
 • «“Повчання дітям” Володимира Мономаха - кодекс настанов князівської родини».

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

 • Утворення Галицько­-Волинської держави.
 • Монгольська навала. Утворення Золотої Орди.
 • Галицько-­Волинське князівство за князя Данила Галицького.
 • Зовнішня політика князя Данила Романовича.

Всесвітня історія

 • Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків.

Розділ 1. Перші середньовічні держави

 • Становлення середньовічної Європи.
 • Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого.
 • Візантійська імперія.

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

 • Середньовічне європейське суспільство.
 • Життя і традиції рицарів і селян.
 • Місто в Середньовіччі.
 • Світ середньовічного міста.

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.

 • Походи вікінгів і нормандські завоювання. Вільгельм Завойовник.
 • Хрестові походи. Взаємовідносини європейського та східного світів.
 • Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.
 • Англія та Франція у ХІІ–ХV ст.
 • Велика Хартія Вольностей.
 • Німеччина та Італія в Х–ХV ст.
 • Іспанія та Реконкіста.

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

 • Освіта, наукові дослідження та винаходи Середньовіччя.
 • Вплив Церкви на середньовічне суспільство.
 • Раннє Відродження і гуманізм.

8 клас

Історія України

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.

Розділ 4. Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVІІ — першій половині ХVІІІ ст.

9 клас

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Розділ 5. українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.).

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії.

10 клас

Історія України

Розділ 4. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Всесвітня історія

Розділ 4. Держави центрально-східної Європи.

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки.

11 клас

Історія України

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985—1991 рр. )

Всесвітня історія

Тема 3. СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи.

© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"