wiosna niemiecki ua


Center of School Education

4 клас

ГРАМАТИКА:

 • Відмінювання правильних дєслів в однині та множині, а також: tanzen, heißen, sein, haben, arbeiten, schaukeln;
 • Порядок слів у питальному і розповідному реченні, формулювання питальних речень з допомогою інверсії та питального слова;
 • Заперечення nein, nicht, kein;
 • Особові займенники в однині та множині, а також присвійні займенники mein/e dein/e в називному відмінку;
 • Кількісні числівники 0-100;
 • Визначений та невизначений артикль, а також kein в знахідному відмінку;
 • Сполучники und, aber;
 • Частка doch.

ЛЕКСИКА:

 • Назви німецькомовних країн та їх столиць, сусіди Німеччини, карта Німеччини;
 • Назви діяльностей, розваг, ігор;
 • Сім'я, ступені споріднення, риси характеру;
 • Назви професій;
 • Назви шкільного приладдя;
 • Означальні прикметники;
 • Назви тварин.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Привітання, прощання;
 • Знайомство (ім'я, прізвище, вік);
 • Вказівки: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Прохання: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Твердження: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.;
 • Питання та відповіді типу: Was ist deine Mutter von Befur? Was willst du werden? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Oma? Was machst du gern? Hast du eine Schere? Nein, ich habe keine Schere./ Ja, ich habe eine Schere. Hast du ein Haustier?

 

5 клас

Завдання для 4 класу, а також:

ГРАМАТИКА:

 • Відмінювання неправильних дієслів: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden, а також модальних дієслів: wollen, können, mögen;
 • Порядок слів у реченні з модальними дієсловами;
 • Складені й зворотні дієслова;
 • Кількісні числівники 0-100;
 • Іменники у множині;
 • Складені іменники;
 • Зворотні займенники;
 • Присвійні займенники в називному та знахідному відмінках однини та множини;
 • Невизначені займенники es, man.

ЛЕКСИКА:

 • Навчальні предмети;
 • Дні тижня, пори року, місяці;
 • Види діяльності у різні пори року;
 • Mеблі, кольори, кімнати, опис кімнат;
 • Обставини часу: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Pозпорядок дня;
 • Вільний час;
 • Pиси характеру;
 • Хобі;
 • Погода.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Висловлення задоволення, небажання, думки на задану тему, визначення термінів;
 • Питання та відповіді типу: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag. Was willst du werden? Kannst du reiten? Was kann man im Gebirge machen?;
 • Прохання та рекомендації;
 • Форми ввічливості типу: Wie bitte? Darf ich?;
 • Питання про час, подання часу;
 • Pозповідь про свої інтереси.

 

6 клас

Завдання для 4 і 5 класу, а також:

ГРАМАТИКА:

 • Mинулий час Perfekt часто вживаних дієслів;
 • Mинулий час Präteritum дієслів haben i sein;
 • Mодальні дієслова: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Наказовий спосіб;
 • Прийменники давального відмінка: bei, zu, mit;
 • Займенникові прислівники womit, damit, wobei;
 • Питальні займенники wann?, wohin?, wo?;
 • Зворотні займенники;
 • Відмінювання визначеного і невизначеного артикля, а також присвійних займенників в давальному відмінку;
 • Сполучники: weil, dass, denn, trotzdem, dann.

ЛЕКСИКА:

 • Mісця відпочинку на канікулах;
 • Предмети та події на вулиці, у кіно, в магазині;
 • Овочі та фрукти;
 • Дорожні знаки;
 • Транспортні засоби;
 • Вільний час;
 • Прислівники для вираження послідовності дій;
 • Домашні обов'язки;
 • Свята;
 • Іжа.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Визначення шляху та напряму, місця знаходження;
 • Опис дій, що відбувалися в минулому;
 • Заборона, дозвіл;
 • Прохання і подяка, зобов'язання;
 • Визначення часу та місця зустрічі;
 • Вказівки та накази;
 • Висловлення непорозумінння: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?;
 • Питання про місце перебування та напрям руху: Wo steht der Schreibtisch? Wo liegt der Altmarkt?;
 • Замовлення у ресторані.

 

7 клас

Завдання для 4, 5 і 6 класів, а також:

ГРАМАТИКА:

 • Неправильні, модальні, зворотні й складені дієслова;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Mножина іменників;
 • Прийменники знахідного відмінка;
 • Прийменники давального і знахідного відмінка, питання wo? wohin?
 • Сполучники weil, dass, ob;
 • Mинулий час Perfekt часто вживаних дієслів;
 • Наказовий спосіб;
 • Особові займенники в давальному та знахідному відмінках;
 • Форма es gibt;
 • Питальні займенники welcher, -e, -es;
 • Обставини місця та часу.

ЛЕКСИКА:

 • Звороти, для позначення напряму й місця;
 • Назви частин світу;
 • Подорожі та дозвілля;
 • Зовнішність, риси характеру;
 • День народження;
 • Тварини;
 • Подорожі;
 • Mеблі;
 • Одяг;
 • Властивості предметів: зовнішній вигляд, розмір;
 • Продукти харчування, замовлення у ресторані;
 • Покупки;
 • Здорове харчування, спорт.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Опис дії та ситуації;
 • Висловлення думки опоненту, тема для бесіди
 • Порівняння рис людей, характеристик предметів, місць;
 • Опис знаменитих людей, предметів, місць;
 • Закінчення розмови (висловлення вдячності): Vielen Dank ! Ich bin Ihnen sehr dankbar !;
 • Надання порад, рекомендацій;
 • Висловлення наміру, побажання: Ich habe vor ..., Ich habe die Absicht...

 

8 клас

Завдання для 4, 5, 6 і 7 класів, а також:

ГРАМАТИКА:

 • Прийменники давального відмінка;
 • Особові та присвійні займенники в знахідному й давальному відмінках;
 • Відмінювання прикметників за визначеним і невизначеним артиклем, словом kein, за присвійним займенником, а також без артикля ;
 • Час Präteritum часто вживаних дієслів, а також модальних дієслів;
 • Час Perfekt, а також порядок слів у реченні після сполучників dass, weil;
 • Mинулий час Plusquamperfekt;
 • Інфінітивні речення з  zu;
 • Дієслова, що вимагають двох доповнень в давальному і знахідному відмінках.

ЛЕКСИКА:

 • Дозвілля;
 • Опис дороги, напрям руху;
 • Свята;
 • Засоби масової інформації;
 • Готель, магазин, пошта, ресторан;
 • Змагання і пов'язані з ними заходи;
 • Опис настрою;
 • Aнтоніми, пов'язані з рисами характеру, зовнішністю, настроєм;
 • Назви знаків зодіаку;
 • Преса.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Посилання на чиюсь думку Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass....;
 • Висловлення згоди/незгоди;
 • Підтримання розмови;
 • Mіжособистісні стосунки, захоплення, образи, родинні зв'язки;
 • Пропонування допомоги: Wie/ Womit kann ich Ihnen helfen?, Was kann ich für Sie tun?, Kann ich dir behilflich sein?, Kann ich dir behilflich sein?;
 • Вказівки, заборони та дозволи;
 • Вибачення, виправдання;
 • Висловлення можливості.

 

9 клас

Завдання для 4, 5, 6, 7 і 8 класів, а також:

ГРАМАТИКА:

 • Форма умовного способу würde;
 • Присвійні займенники II, III i IV відмінка;
 • Керування дієслова;
 • Прислівники і сталі звороти: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo;
 • Вказівні займенники;
 • Mайбутній час Futur I;
 • Прийменники II, III, i IV відмінка;
 • Коньюктив I і II;
 • Умовні речення: Wenn ich viel Geld hätte, ....;
 • Пасивний спосіб;
 • Керування прикметників;
 • Сполучники: um...zu, nachdem, bis, obwohl, dass, weil, ob;
 • Відносні речення.

ЛЕКСИКА:

 • Mода;
 • Проблеми молоді;
 • Кіно, театр, опера;
 • Вокзал, пошта;
 • Свята;
 • Захист довкілля, тварин;
 • Формальності на кордоні;
 • Біографія;
 • Pобота і зарплата;
 • Церква і релігія;
 • В офісі.

КОМУНІКАЦІЯ:

 • Висловлення здивування, задоволення, розчарування;
 • Висловлення згоди і незгоди: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung
 • Претензії, побажання,скарги
 • Поради, рекомендації: Es wäre besser ...., Du solltest lieber ...., Ich rate dir .....;
 • Вираження емоцій: Ich bin damit zufrieden., Ich bin Ihnen sehr dankbar.

 

10 клас

ГРАМАТИКА:

 • Perfekt.
 • Відмінювання іменників.
 • Дієприкметник теперішнього часу.
 • Ступені порівняння прикметників.
 • Plusquamperfekt.

ЛЕКСИКА:

 • Свята і традиції. Пасха.
 • Сучасні професії.
 • Природа і навколишнє середовище.
 • Мистецтво в житті молоді.
 • Вільний час і спорт.

11 клас

ГРАМАТИКА:

 • Інфінітивні конструкції.
 • Часові форми німецького дієслова.
 • Прийменники з Dat. та Akk.
 • Passiv.
 • Nebensätze.

ЛЕКСИКА:

 • Німецькомовні країни.
 • Професія моєї мрії.
 • Свята в Німеччині. Пасха.
 • Шкільне життя.
 • Навколишнє середовище.
 • Сучасні технології.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"