wiosna biologia ua


Center of School Education

6 клас

 • Рухи рослин.
 • Будова рослини. Органи рослин.
 • Клітини рослин. Тканини рослин.
 • Корінь: будова, основні функції.
 • Пагін. Його будова, основні функції.
 • Різноманітність та видозміни вегетативних органів.
 • Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.
 • Квітка - орган статевого розмноження.
 • Суцвіття.
 • Запилення.
 • Запліднення.
 • Насінина.
 • Плід, поширення плодів.

7 клас

 • Птахи.
 • Ссавці.
 • Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення.
 • Різноманітність травних систем.
 • Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.
 • Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції.
 • Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.
 • Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.
 • Опора і рух. Види скелета. Способи пересування тварин.

8 клас

 • Значення опорно-рухової системи.
 • Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення.
 • Будова скелета людини.
 • Будова і функції скелетних м’язів.
 • Робота м’язів і причини їхньої втоми.
 • Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.
 • Розвиток опорно-рухової системи в процесі її онтогенезу.
 • Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система.
 • Будова та функції спинного мозку людини.
 • Головний мозок людини: стовбурова частина.
 • Головний мозок людини: передній мозок.
 • Соматична та вегетативна нервова система.
 • Профілактика захворювань нервової системи.

9 клас

 • Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.
 • Закони Менделя.
 • Ознака як результат взаємодії генів.
 • Поняття про зчеплення генів і кросинговер.
 • Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.
 • Форми мінливості.
 • Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.
 • Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.
 • Сучасні методи молекулярної генетики.

10 клас

 • Основні поняття генетики.
 • Закономірності спадковості.
 • Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їх наслідки.
 • Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.
 • Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.
 • Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.
 • Каріотип людини та його особливості.
 • Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.
 • Сучасний стан досліджень геному людини.
 • Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.
 • Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.
 • Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.
 • Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.
 • Біологічні анти мутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

11 клас

 • Принципи і складові здорового способу життя.
 • Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.
 • Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, тютюнокуріння та наркотиків.
 • Імунна система людини, особливості її функціонування.
 • Імунокорекція та імунотерапія.
 • Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров’я людини.
 • Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"