jesien ukrainski ua


Center of School Education

4 клас

 • Застарілі і нові слова
 • Речення за метою висловлювання
 • Іменники
 • Рід іменників
 • Відмінювання іменників
 • Прикметники
 • Основа речення
 • Однорідні члени речення
 • Правопис

5 клас

 • Однозначні і багатозначні слова
 • Пряме і переносне значення слова
 • Синоніми
 • Антоніми
 • Фразеологізми
 • Будова слова
 • Сполучення
 • Речення
 • Правопис префіксів

6 клас

 • Вставні слова
 • Звертання
 • Ускладнене речення
 • Складне речення
 • Запозичені слова
 • Члени речення
 • Іншомовні слова
 • Діалектні слова
 • Фразеологізми
 • Будова слова

7 клас

 • Складне речення
 • Велика буква
 • Лексична норма
 • Слова за значенням
 • Фразеологізми
 • Дієслово
 • Правопис особових форм дієслів
 • Пасивна лексика

8 клас

 • Значення слів
 • Слова за походженням
 • Слова за вживанням
 • Словосполучення
 • Фразеологізми
 • Орфографія
 • Члени речення

9 клас

 • Словосполучення
 • Слововживання
 • Значення слів
 • Слова за вживанням
 • Речення за метою висловлювання
 • Члени речення
 • Односкладне речення
 • Пряма мова
 • Складне речення

10 клас

 • Алфавіт
 • Частини мови
 • Іменники
 • Прикметники
 • Словосполучення
 • Слова за вживанням
 • Слова за походженням
 • Фразеологія
 • Речення
 • Орфографія
 • Члени речення
 • Наголоси

11 клас

 • Іменник
 • Числівник
 • Прикметник
 • Займенник
 • Дієслово
 • Правопис
 • Просте речення
 • Будова слова
 • Словотвір
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"