jesien literatura ukrainska ua


Center of School Education

 

1. Олімпіади будуть проведені з 09.11.2020 р. по 13.11.2020 р.

2. Тривалість олімпіад визначена Організатором та складає відповідно:

  • Олімпіади з іноземних мов: 55 хв + 10 хв на організаційні питання
  • Олімпіади з інших предметів: 65 хв + 10 хв на організаційні питання

3. Учасники приносять на олімпіаду тільки ручки! На олімпіаду з математики, крім ручки, Учасники приносять аркуш для розрахунків та готовальню.

4. Час початку олімпіад встановлюють Педагоги.

5. Кожну олімпіаду слід розпочинати з організаційних питань. Слід ознайомити Учасників з інструкцією до бланку відповідей (див. стор. 2 бланку відповідей), правилами кодування в бланку відповідей (на сайті див. розділ "Заповнення бланків"), а також із правилами підрахунку балів (див. нижче пункти 15-16).

6. Код школи вказано на першій сторінці документу "Протокол ходу роботи предметних олімпіад", який школа отримує в конверті з матеріалами для проведення конкурсу.

7. Після отримання бланка відповідей Учасник записує код школи та через зафарбовування поля обов'язково позначає код школи, клас та назву предмета, з якого бере участь в олімпіаді (див. Заповнення бланків).

8. Потім друкованими літерами Учасник вписує своє ім’я та прізвище в називному відмінку у відповідні поля. Далі обов'язково потрібно зафарбувати окремо букви імені та прізвища у відповідних колонках. Тобто у розділі "Ім’я" в першій колонці позначаємо першу букву імені, у другій – другу і т. д. Так само потрібно закодувати прізвище (див. Заповнення бланків).

9. Перед початком олімпіади Педагог відкриває конверт із тестами та роздає їх Учасникам.

10. Якщо кількість заявлених Учасників менша, ніж кількість бажаючих взяти участь в олімпіадах, Педагог може зробити копії тестів із завданнями. З технічних причин не можна копіювати бланки відповідей, тому в посилці з конкурсними матеріалами Ви отримаєте на 20% більше бланків відповідей, ніж потрібно за заявкою.

11. Фактична кількість Учасників порівняно з заявленою не може бути меншою, ніж на 10%.

12. До кожного завдання тесту запропоновано 4 варіанти відповідей А, Б, В, Г, із яких правильним може бути один варіант, кілька, всі, а може і не бути правильного варіанта.

13. Всі правильні відповіді потрібно відмітити в бланку відповідей за допомогою зафарбовування поля.

14. Бланк відповідей містить також поле «не знаю». Учень, який утримується від відповіді, зафарбовує це поле.

15. Кожна відповідь на завдання оцінюється. За правильну відповідь Учасник отримує
1 бал, за помилкову – втрачає 1 бал, за позначення поля «не знаю» - 0 балів.

16. Щоб при остаточному підрахунку Учасник не отримав від’ємного результату, перед конкурсом він отримує 120 балів. Виконавши всі завдання неправильно він отримає 0 балів, а виконавши усі правильно – 240 балів.

17. Після завершення виконання завдань олімпіади, кожен Учасник вкладає тільки бланк відповідей у підготовлений Педагогом конверт. Педагог заклеює конверт в присутності Учасників.

18. Нагадуємо, що оплата за участь в олімпіаді з певного предмету складає 25 грн. (21 грн. для участі онлайн). Із зібраних коштів на рахунок:

ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торф'яна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р UA333808050000000026006365747
АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ
МФО 380805

Шкільний Організатор Олімпіади перераховує:

  • по 23 грн. з Учасника, якщо кількість Учасників від школи - 10 осіб і більше;
  • по 25 грн. з Учасника, якщо кількість Учасників від школи - 9 осіб і менше
    (у виключних випадках);
  • по 20 грн. для Учасників онлайн-олімпіади.
Здійснити оплату потрібно за фактичну кількість Учасників після проведення конкурсу до 16.11.2020 р.

19. Педагог також повинен заповнити протокол, зробити копію чека (-ів) про оплату (оригінал чека про оплату залишається у Педагога). До 16.11.2020 р. у загальному конверті рекомендованим листом на адресу:
            ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти", вул. Торф'яна, буд. 7А, м. Львів, 79019
Шкільний Організатор повинен надіслати:

  • конверт (-и) із бланками відповідей Учасників предметної олімпіади;
  • заповнений протокол;
  • копію чека (-ів) про оплату.

20. Організатор розпочинає надсилати результати, книги в нагороду та дипломи із 08.02.2021 р. Скарги можна подавати до 01.06.2021 р., оскільки після завершення цього терміну конкурсні матеріали будуть знищені.

21. Помилки при заповненні бланка відповідей не можуть бути підставою для скарги.

22. Організатор залишає за собою право на проведення додаткового тесту або дискваліфікацію школи, якщо результати конкурсу викликають сумнів щодо самостійної роботи Учасників.

© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"