jesien historia ua


Center of School Education

5 клас

 • Вступ. Що таке історія.
 • Тема 1. Відлік часу в історії.
 • Тема 2. Де відбувається історія?

6 клас

 • Вступ. Коли і як розпочалася історія людства.
 • Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури.
 • Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки.
 • Тема 1. Давній Єгипет.
 • Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії.

7 клас

Історія України

 • Повторення.
 • Вступ.
 • Розділ 1. Виникнення та становлення Київської Русі.

Всесвітня історія

 • Повторення.
 • Вступ.
 • Розділ 1. Перші середньовічні держави.

8 клас

Історія України

ПОВТОРЕННЯ за 7 клас.

 • Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

 • Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.).
 • Розділ 2. Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).

Всесвітня історія

ПОВТОРЕННЯ за 7 клас.

 • Розділ 6. Середньовічний Схід.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

 • Вступ.
 • Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин.
 • Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі.

9 клас

Історія України

Вступ.

 • Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище.
 • Українські землі у складі Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище.

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 • Українські землі в системі міжнародних відносин.
 • Соціально-економічний розвиток.
 • Що таке промисловий переворот. Як він відбувався в Україні.
 • Початок українського національного відродження.
 • Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху.

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 • Соціально-економічне становище земель підавстрійської України.
 • Початок національного відродження.
 • Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн.

 • Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії.
 • Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.
 • Завершення Великої французької революції.
 • Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта. Наполеонівські війни та їх наслідки.

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

 • Початок становлення індустріального суспільства. Зміни в житті й побуті різних верств населення.
 • Велика Британія.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ:

Історія України

 • Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.
 • Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ.
 • Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

 • Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
 • Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

Історія України

 • Розділ І. Україна в роки Першої світової війни.
 • Розділ ІІ. Початок Української революції.

Всесвітня історія

 • Розділ І. Передумови Першої світової війни. Війна та революції.
 • Розділ ІІ. Облаштування повоєнного світу.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ:

Історія України

 • Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни.

Всесвітня історія

 • Розділ 7 Друга світова війна.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

Історія України

 • Розділ 1. Україна в перші післявоєнні роки.

Всесвітня історія

 • Розділ 1. ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ.
 • Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"