jesien niemiecki ua


Center of School Education

4 клас

ГРАМАТИКА

 • Відмінювання правильних дієслів в однині та множині tanzen, heißen, sein;
 • Порядок слів у питальних і розповідних реченнях, створення питань через інверсію з допомогою питального слова;
 • Заперечення nein, nicht, kein;
 • Особові займенники в однині й множині;
 • Означений та неозначений артиклі;
 • Кількісні числівники 0 - 20.

ЛЕКСИКА

 • Назви німецькомовних країн, їх столиці, сусіди Німеччини, карта Німеччини;
 • Назви діяльностей, ігор.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Привітання, прощання;
 • Представлення іншої людини (ім'я, прізвище, вік);
 • Вказівки: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Прохання: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Твердження: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.

5 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Відмінювання неправильних дієслів: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Порядок слів у реченні з дієсловом möchten;
 • Складені й зворотні дієслова;
 • Кількісні числівники 0 - 100;
 • Множина іменників;
 • Присвійні займенники в однині й множині у називному та знахідному відмінку;
 • Складені іменники.

ЛЕКСИКА

 • Шкільні предмети;
 • Дні тижня;
 • Меблі, кольори, кімнати;
 • Обставини часу, наприклад: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Розпорядок дня;
 • Вільний час.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Висловлення задоволення, небажання, думки на задану тему, встановлення термінів;
 • Питання та відповіді: Wann hast du Mathe?, Ich habe Mathe am Donnerstag;
 • Прохання та вказівки;
 • Ввічливі форми: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Час, запитання про час;
 • Звороти: Wiederhole!, Ich verstehe nicht!.

6 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Минулий час Perfekt форми поширених дієслів;
 • Минулий час Präteritum дієслів haben и sein;
 • Модальні дієслова: müssen, dürfen, wollen, können, mögen;
 • Наказовий спосіб;
 • Прийменники: bei, zu, mit;
 • Займенникові прислівники: womit, damit, wobei;
 • Питальні займенники: wann?, wohin?, wo?;
 • Застосування дат, наприклад, "у 1998 році".

ЛЕКСИКА

 • відпочинок на канікулах;
 • Навколишні предмети та явища (вулиця, кіно, магазин);
 • Фрукти та овочі;
 • Дорожні знаки;
 • Транспортні засоби;
 • Вільний час;
 • Зовнішність людини;
 • Риси характеру;
 • Погода.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Опис дороги та напряму руху, місця перебування;
 • Опис минулих подій;
 • Заборона, дозвіл;
 • Прохання і дозвіл;
 • Час і місце зустрічі.

7 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Неправильні, модальні, складені та зворотні дієслова;
 • Ступені порівнянняприкметників;
 • Іменники множини;
 • Прийменники давального і знахідного відмінка;
 • Сполучники weil, dass;
 • Минулий час Perfekt форми поширених дієслів;
 • Наказовий спосіб;
 • Особові займенники в знахідному відмінку.

ЛЕКСИКА

 • Звороти, пов'язані із позначенням місця і напряму;
 • Частини світу;
 • Подорожі та вільний час;
 • Особисті якості, зовнішність;
 • Частини тіла;
 • Назви видів спорту;
 • Дні народження;
 • Свята;
 • Кулінарні рецепти.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Опис дій та ситуацій;
 • Висловлення думки про співрозмовника й по темі розмови;
 • Орієнтування в місті;
 • Порівняння якостей людей, предметів, місць;
 • Висловлення намірів та планів.

8 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Прийменники давального відмінка;
 • Особові та присвійні займенники давального і знахідного відмінка;
 • Відмінювання прикметників після означеного і неозначеного артикля;
 • Prateritum форми поширених дієслів та модальних дієслів;
 • Perfekt і порядок слів у реченні після сполучників dass, weil, damit, wenn.

ЛЕКСИКА

 • Слова, пов'язані з відпочинком;
 • Опис дороги, напряму;
 • Свята;
 • Медіа, література, кіно;
 • Готель, магазин, почта, ресторан.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Цитування чиєїсь думки Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass....;
 • Згода і незгода;
 • Розмова, ініціювання теми та її реалізація;
 • Взаємостосунки між людьми, захоплення, обурення, спорідненість;

9 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Форма умовного способу wurde;
 • Присвійні займенники у ІІ, ІІІ і ІV відмінку;
 • Керування дієслів та прикметників;
 • Вказівні займенники;
 • Означальне підрядне речення;
 • Майбутній час Futur I;
 • Підрядні сполучники складних речень;
 • Konjunktiv I и II.

ЛЕКСИКА

 • Мода;
 • Проблеми молоді;
 • Фільми, театр, опера;
 • Свята та церимонії;
 • Телефонна розмова;
 • Подорож у космос.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Здивування, задоволення, розчарування, сюрприз;
 • Згода та незгода Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung;
 • Висловлення скарг, претензій та побажань;
 • Обмін думками.

10 клас

ЛЕКСИКА

 • Jahreszeiten. Sommerferien
 • Das deutsche Kino
 • Sport
 • Unsere, meine, deine Freizeit
 • Umweltschutz

ГРАМАТИКА

 • Reflexivverben
 • weil /dass Sätze
 • wenn /dann Sätze
 • Infinitivgruppen um…zu, statt…zu, ohne…zu
 • Konditionalsätze

11 клас

ЛЕКСИКА

 • Sport
 • Das Leben der Jugendlichen
 • Mein Hobby
 • Freizeit
 • Theater und Kino im Leben der Menschen

ГРАМАТИКА

 • Zeitformen des Verbs (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt)
 • Artikel
 • Вказівний займенник dieser
 • Неозначений займенник jeder, alle, einige, viele.
 • Deklination der Substantive
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"