jesien angielski ua


Center of School Education

4 клас

ГPAMAТИКA

 • Вказівні займенники (this/that; these/those);
 • Множина іменників (виключення);
 • Конструкція there is/there are;
 • Особові  займенники і присвійні прикметники;
 • Присвійна форма іменників;
 • Дієслово to be; to have/have got у Present Indefinite;
 • Кількісні числівники від 1 до 100;
 • Present Indefinite, розповідні, питальні й заперечні речення;
 • Прийменники місця: in, on, under, at, next to;
 • Питальні слова: what, who, where,when, how, which;
 • Загальні питання і короткі відповіді: yes/no.

ЛЕКСИКA

 • Будинок; школа (напр. шкільне приладдя, меблі, приміщення);
 • Взаємовідносини в сім'ї: я і мої найближчі родичі;
 • Вільний час, інтереси;
 • Дикі та свійські тварини;
 • Кольори;
 • Пора доби;
 • Назви днів тижня і місяців;
 • Основні прикметники; протилежні за змістом прикметники;
 • Основні професії;
 • Час, годинник;
 • Країни та народи.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Привітання, прощання;
 • Представлення себе та іншиих (ім'я, прізвище, вік);
 • Прохання і подяка, ввічливі звороти;
 • Питання й відповіді про навички та здібності;
 • Питання і відповіді про вік та місце проживання.

5 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Кількісні числівники, дати;
 • Множина іменників (виключення);
 • Порядкові числівники, дати;
 • Особові та присвійні займенники у формі додатку;
 • Питання: How much?, How many?;
 • Present Indefinite, Present Сontinuous Tense;
 • Прислівники часу: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
 • Прийменники часу: in, on, at, before, after.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Одяг;
 • Стосунки в сім'ї: я та мої найближчі родичі;
 • Вільний час - інтереси;
 • Mеблі;
 • Основні частини світу;
 • Погода;
 • Американські та британські гроші, ціни;
 • Їжа та напої, здорове харчування, назви страв;
 • Pобота, основні професії;
 • В місті та селі;
 • Щоденні заняття;
 • Прикметники, що описують зовнішність людини;
 • Час.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4 класу, а також:
 • Питання про улюблені та нелюбимі заняття;
 • Предмети та продукти харчування;
 • Питання і відповіді про ціну товару;
 • Питання про подарунки на день народження;
 • Прохання, дозвіл та відмова;
 • Питання про зовнішність та походження співрозмовника;
 • Висловлення побажань.

6 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Означений і неозначений артикль;
 • Порядкові числівники;
 • Множина іменників (виключення);
 • Обчислювані та необчислювані іменники;
 • Much, many, a few, a little, enough;
 • Неозначені займенники: some, every, any, no;
 • Сполучники: and, but, because, so, or;
 • Дієслова: can; must; should, would, shall, have to;
 • Часи: Present Indefinite, Present Сontinuous, Past Indefinite , Future Indefinite і „to be going to";
 • Питальні слова: why, whose;
 • Ступені порівняння прикметників;
 • Зворот: would like, be allow to;
 • Інфінітив як обставина мети з „to”.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Завдання з повсякденного життя – будинок (кімнати), школа (предмети), домашні обов'язки;
 • Проведенння вільного часу, спорт, музика, фільми і телебачення, хобі та інтереси;
 • Назви шкільних предметів, школи у Великобританії;
 • Професії і виконання роботи;
 • Світ, держави, народи, нації, частини світу, столиці англомовних держав;
 • Пори року і їх характеристика;
 • Транспортні засоби, подорожі та туризм;
 • Продукти харчування, здорове і нездорове харчування, приготування страв;
 • Спортивні заходи, відомі спортсмени.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4 і 5 класів, а також:
 • Ввічливі звороти;
 • Побажання і пропозиції;
 • Прохання, дозвіл і відмова;
 • Питання і відповіді про хобі  та інтереси;
 • Як добираємося до школи та в інші місця;
 • Запрошення і пропозиція;
 • Планування;
 • Порівняння людей і предметів;
 • Висловлення обов'язку і заборони.

7 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Використання означених і неозначених артиклів;
 • Утворення прислівників, місце прислівників у реченні;
 • Порівняння;
 • Mодальні дієслова: can, must, shall, should, ought to, need;
 • Present Perfect Tense;
 • Правильні та неправильні дієслова;
 • Загальні та конкретні питання;
 • Основні „phrasal verbs” з „get, switch, turn, look, put”;
 • Умовний спосіб.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Mісто і село;
 • Покупки, послуги, гроші та магазини в англомовних країнах;
 • Приготування страв, кулінарні рецепти;
 • Арифметичні дії;
 • Географічні назви;
 • Властивості предметів (розмір, зовнішній вигляд);
 • Погода і клімат;
 • Здоров'я і хвороби, поведінка під час хвороби;
 • Зовнішність, риси характеру ;
 • Способи проведення вільного часу, кіно, телебачення, літературні та кінематографічні жанри;
 • Mатеріали, з яких зроблені предмети повсякденного вжитку.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6 класів, а також:
 • Пропонування допомоги і подяка за неї;
 • Порівняння рис і якостей людей, предметів і місць;
 • Поради;
 • Висловлення уподобань.

8 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Сполучні займенники (who, which, that, where, whose), підрядні означальні речення з означеним і неозначеним артиклем;
 • Mодальні дієслова: may; might; would; could;
 • Дієслово: to be allowed to;
 • Час Present Perfect Cоntinuous;
 • Ступені порівняння прикметників - виключення; порівняння з „as ...... as”;
 • Question Tags;
 • Кількісні займенники: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • Неозначені займенники: some, every, any, no та використання з ними both, each;
 • Умовні речення "I", "II” типу;
 • Pізні способи выраження майбутнього часу;
 • Phrasal verbs з give, make, take, be,break.

ЛЕКСИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Подорожі та туризм, пам'ятки англомовних країн;
 • Урочистості і свята;
 • Почуття і відчуття;
 • Сфери культури, автори та їх твори;
 • Mузичні інструменти, стилі та музиканти;
 • Світ природи, довкілля, ландшафти;
 • Класифікація тварин і частин їх тіла, тварини під загрозою зникнення;
 • Охорона довкілля і його забруднення;
 • Система мір і ваги;
 • Сімейне і громадське життя.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання для 4, 5, 6, 7 класів, а також:
 • Опис планів і намірів;
 • Обов'язки і необхідність;
 • Висловлення дозволу і заборони.

9 клас

ГPAMAТИКA

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Зворотні займенники;
 • Зворот: used to, would rather, would prefer;
 • So / such;
 • Too / enough;
 • Дієслова, після яких використовується форма gerund, infinitive чи bare infinitive ;
 • Дієслово, іменник і прикметник з прийменником;
 • Часи: Present Perfect, Present Perfect Continuous;
 • Пасивний стан (часи Indefinite);
 • Прийменники руху;
 • Конструкції типу so do I, neither do I;
 • Phrasal verbs з go; come; keep, pick, set, grow.

ЛЕКСИКA

 • Завдання  для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Pізні професії та пов'язані з ними дії, робоче місце;
 • Pиси особистості та характеру;
 • Наука і техніка, відкриття і винаходи, інформаційні технології;
 • Засоби масової інформації;
 • Спорт, місця проведення спортивних змагань, олімпійські ігри, спортивний інвентар;
 • Конфлікти і суспільні проблеми, злочинність;
 • Ландшафт, географічні особливості, стихійні лиха;
 • Дорожні знаки та інформаційні вивіски.

КОMУНІКAЦІЯ

 • Завдання  для 4, 5, 6, 7, 8 класів, а також:
 • Прохання про дозвіл;
 • Опис стану і почуттів;
 • Висловлення бажання;
 • Внесенння пропозицій та пропонування способів вирішення проблем;
 • Pізні способи радити;
 • Висловлення припущення та імовірності;
 • Дорожні знаки та інформаційні табло.

10 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Часові форми дієслова (Present forms, Past forms, Future forms and Time words);
 • Прикметники, прислівники та їх ступені порівняння;
 • Неозначні та заперечні займенники та їх похідні (nowhere, somebody, etc.);
 • Модальні дієслова для вираження наказу, заборони, прохання та інші;
 • Фразові дієслова put, come, go, bring і інші;
 • Умовний спосіб (Conditionals, Wishes, Unreal Past);
 • Passive Voice;
 • Безособові форми дієслова.

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 4, 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Роль телевізора, комп’ютера в нашому житті;
 • Суспільні події;
 • Історичні події;
 • Стосунки в родині;
 • Спорт в Британії;
 • Популярна музика;
 • Інтернет та інформаційна революція;
 • Вегетаріанці;
 • Природні заповідники.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9 класів, а також:
 • Обговорення стосунків в родині;
 • Ведення інтерв’ю;
 • Телефонна розмова;
 • Порівняння вражень, емоцій;
 • Погода;
 • В готелі, ресторані, клубі.

11 клас

ГРАМАТИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Розділові питання;
 • Вживання сполучників;
 • Непряма мова;
 • Quantifires\Intensifires ( a bit, quite, etc);
 • Порядок слів у реченні;
 • Модальні слова (have to, may, be able to, ought to, need, etc.);
 • Фразові дієслова ( get, look, come, run, bring etc.);
 • Числівник;
 • Прикметник (Word order of adverbs, comparisons, etc.).

ЛЕКСИКА

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Міжнародні молодіжні організації;
 • Міграція;
 • Довкілля. Охорона навколишнього середовища;
 • Спорт;
 • Міжнародні події;
 • Подорожі;
 • Світові знаменитості.

КОМУНІКАЦІЯ

 • Завдання для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, а також:
 • Візит в театр;
 • Замовлення квитків;
 • Прохання про допомогу;
 • Щоденна рутина;
 • Висловлення почуттів, емоцій;
 • В супермаркеті;
 • В музеї;
 • В лікаря;
 • Виклик таксі.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"