jesien biologia ua


Center of School Education

6 клас

 • Біологія – наука про життя.
 • Науки, що вивчають життя.
 • Методи вивчення організмів.
 • Основні властивості живого.
 • Різноманітність життя: Тварини, Рослини, Гриби, Бактерії.
 • Поняття про Віруси.
 • Клітина - одиниця живого.
 • Історія вивчення клітини.
 • Будова рослинної і тваринної клітини.
 • Надходження речовин у клітину.
 • Утворення нових клітин.
 • Ріст клітин.

7 клас

 • Відмінності тварин від рослин та грибів.
 • Особливості живлення тварин.
 • Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.
 • Поняття про класифікацію тварин.
 • Різноманітність тварин.
 • Кишковопорожнинні.
 • Кільчасті черви.

8 клас

 • Організм людини як біологічна система.
 • Різноманітність клітин організму людини.
 • Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи.
 • Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
 • Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини.
 • Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.
 • Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я.
 • Будова та функції травної системи.
 • Процеси травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику.
 • Регуляція процесів травлення в організмі людини.
 • Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи.
 • Значення дихання для існування організму. Система органів дихання, її будова і функції.
 • Процеси газообміну в легенях і тканинах.
 • Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.
 • Хвороби органів дихання і їхня профілактика.

9 клас

 • Біологія як наука.
 • Рівні організації біологічних систем.
 • Основні методи біологічних досліджень.
 • Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.
 • Органічні молекули.
 • Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.
 • Білки, їхня структурна організація та основні функції.
 • Ферменти, їхня роль у клітині.
 • Вуглеводи.
 • Ліпіди.
 • Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.
 • АТФ.
 • Методи дослідження клітин.
 • Структура еукаріотичної клітини.
 • Ядро, його структурна організація та функції.
 • Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

10 клас

 • Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.
 • Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.
 • Фундаментальні властивості живого.
 • Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
 • Систематика – наука про різноманітність організмів.
 • Принципи наукової класифікації організмів.
 • Сучасні критерії виду.
 • Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.
 • Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазаїном та їхній вплив на її функціонування.
 • Роль вірусів в еволюції організмів.
 • Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

11 клас

 • Адаптації як універсальна властивість біологічних систем.
 • Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання.
 • Закономірності формування адаптацій та їхні властивості.
 • Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів.
 • Формування адаптацій на молекулярному рівні організації.
 • Формування адаптацій на клітинному рівні організації.
 • Формування адаптацій на організмовому рівні організації.
 • Особливості формування адаптацій у людини.
 • Формування адаптацій на популяційно-видовому рівні організації.
© 2023 ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"