jesien biologia ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р UA333808050000000026006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


6 клас

 • Біологія – наука про життя.
 • Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.
 • Основні властивості живого.
 • Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.
 • Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини.
 • Будова рослинної і тваринної клітини.
 • Надходження речовин у клітину.
 • Утворення нових клітин.
 • Ріст клітин.
 • Основні положення клітинної теорії.

7 клас

 • Основні відмінності тварин від рослин та грибів.
 • Особливості живлення тварин.
 • Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.
 • Поняття про класифікацію тварин.
 • Різноманітність тварин.
 • Кишковопорожнинні.
 • Кільчасті черви.

8 клас

 • Організм людини як біологічна система.
 • Різноманітність клітин організму людини.
 • Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи.
 • Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
 • Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основа його нормального функціонування.
 • Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.
 • Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я.
 • Будова та функції травної системи.
 • Процеси травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику.
 • Регуляція процесів травлення в організмі людини.
 • Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи.
 • Значення дихання для існування організму. Система органів дихання, її будова і функції.
 • Процеси газообміну в легенях і тканинах.
 • Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.
 • Хвороби органів дихання і їхня профілактика.

9 клас

 • Біологія як наука.
 • Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.
 • Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.
 • Органічні молекули.
 • Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.
 • Білки, їхня структурна організація та основні функції.
 • Ферменти, їхня роль у клітині.
 • Вуглеводи.
 • Ліпіди.
 • Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.
 • АТФ.
 • Методи дослідження клітин.
 • Структура еукаріотичної клітини.
 • Ядро, його структурна організація та функції.
 • Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

10 клас

 • Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.
 • Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.
 • Фундаментальні властивості живого.
 • Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
 • Систематика – наука про різноманітність організмів.
 • Принципи наукової класифікації організмів.
 • Сучасні критерії виду.
 • Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.
 • Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазаїном та їхній вплив на її функціонування.
 • Роль вірусів в еволюції організмів.
 • Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.
 • Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

11 клас

 • Адаптації як універсальна властивість біологічних систем.
 • Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання.
 • Закономірності формування адаптацій та їхні властивості.
 • Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів.
 • Формування адаптацій на молекулярному рівні організації.
 • Формування адаптацій на клітинному рівні організації.
 • Формування адаптацій на організмовому рівні організації.
 • Особливості формування адаптацій у людини.
 • Формування адаптацій на популяційно-видовому рівні організації.