wiosna historia ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р 26006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


5 клас

Вступ. Що таке історія

 • Що таке історія.

Тема 1. Відлік часу в історії

 • Календарний та історичний час.
 • Культурні епохи європейської історії. Історія України.

Тема 2. Де відбувається історія

 • Географічний та історичний простір.
 • Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах.
 • Походження назв народів і географічних об’єктів.
 • Історико-географічні регіони України.

Тема 3. Джерела до вивчення історії

 • Історичні джерела та їхні різновиди.
 • Де зберігаються історичні пам’ятки.

Тема 4. Історія України в пам’ятках

 • Пам’ятки і пам’ятники історії.
 • Джерела, які зберігають пам’ять про історію княжої Русі-України.
 • Кримське ханство.
 • Козацька Україна.
 • Українські землі під владою двох імперій. Українське національне відродження.
 • Українська революція і боротьба за збереження державності (197-1921 рр.)
 • Голодомор 1932-1933 рр.
 • Україна в роки Другої світової війни.

6 клас

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

 • Що вивчає історія Стародавнього світу.

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

 • Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди.
 • Як відбувалось господарювання первісної людини.
 • Як було організовано життя суспільства за первісних часів.
 • У чому особливості організації влади за первісних часів.
 • Як за первісних часів виникали мистецтво та релігійні вірування.
 • Яку археологічну культуру називають трипільською.

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ.

Тема 1. Стародавній Єгипет

 • У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту.
 • Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті.
 • Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н.е.
 • Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту.
 • У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту.

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії

 • У чому особливості розвитку держав Дворіччя.
 • Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина.
 • Якою була Передня Азія в І тис. до н.е.

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ.

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

 • Якими були природа і населення Стародавньої Греції.
 • У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій.
 • Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство з поем Гомера.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей.
 • Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е.
 • У чому значення Великої грецької колонізації.
 • Як відбувалось становлення Афінського поліса.
 • У чому особливість господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е.
 • Яку роль відігравала наука, освіта і спорт в Афінському полісі.
 • У чому полягала причина піднесення Македонії.

Тема 3. Доба еллінізму

 • Що можна дізнатись про особистість Александра Великого за історичними джерелами.
 • У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав.
 • Як за елліністичної доби розвивалась культура.
 • Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах. Північного Причорномор’я.
 • Що Геродот писав про скіфів.

Тема 4. Стародавній Рим за царської та республіканської доби

 • Як виник Рим.
 • Якою була Римська республіка в V – ІІІ ст. до н.е.
 • Як утворилась Римська середземноморська держава.
 • Якими були релігія і традиції давніх римлян.
 • У чому особливість суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст. до н.е.

7 клас

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України

 • Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)
 • Східні слов’яни у VI—IX ст.
 • Київська держава (Русь-­Україна) за перших князів.
 • Русь-­Україна за князювання Ольги та Святослава.
 • Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-­України в IX—X ст.

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

 • Володимир Великий.
 • Ярослав Мудрий.
 • Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.
 • Культура Русі-­України.

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

 • Київська держава за Ярославичів.
 • Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.
 • Роздробленість Київської держави.
 • Культура Русі­-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
 • «“Повчання дітям” Володимира Мономаха - кодекс настанов князівської родини».

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

 • Утворення Галицько­-Волинської держави.
 • Монгольська навала. Утворення Золотої Орди.
 • Галицько-­Волинське князівство за князя Данила Галицького.
 • Зовнішня політика князя Данила Романовича.

Всесвітня історія

 • Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків.

Розділ 1. Перші середньовічні держави

 • Становлення середньовічної Європи.
 • Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого.
 • Візантійська імперія.

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

 • Середньовічне європейське суспільство.
 • Життя і традиції рицарів і селян.
 • Місто в Середньовіччі.
 • Світ середньовічного міста.

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.

 • Походи вікінгів і нормандські завоювання. Вільгельм Завойовник.
 • Хрестові походи. Взаємовідносини європейського та східного світів.
 • Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.
 • Англія та Франція у ХІІ–ХV ст.
 • Велика Хартія Вольностей.
 • Німеччина та Італія в Х–ХV ст.
 • Іспанія та Реконкіста.

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

 • Освіта, наукові дослідження та винаходи Середньовіччя.
 • Вплив Церкви на середньовічне суспільство.
 • Раннє Відродження і гуманізм.

8 клас

Історія України.

ВСТУП.

 • Територія розселення українського етносу.
 • Українські землі у складі різних держав.

Розділ І. СОЦІАЛЬНО­ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.

 • Люблінська унія 1569 р. Суспільно­політичні зміни. Василь­Костянтин Острозький. Магнати і шляхта. Міста і міщани. Фільварки і селяни Православні братства.
 • Шкільництво (Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії). Пересопницьке Євангеліє.
 • Книговидання. Діяльність Івана Федорова у Львові та Острозі.
 • Церковні собори в Бересті 1596 р. Утворення Греко­Католицької Церкви. Іпатій Потій.
 • Полемічна література українських просвітителів наприкінці ХVІ — у першій половині ХVІІ ст.
 • Легалізація православної церкви. Митрополит Петро Могила, його реформи. Утворення Києво­Могилянської академії.
 • Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво.
 • Українське суспільство ХVІ — першої половини ХVІІ ст.: соціально­економічне становище та повсякденне життя.

Розділ ІІ. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.

 • Виникнення та становлення козацького стану. Перші Запорозькі Січі. Дмитро Вишневецький.
 • Військово­політична організація козацтва. Реєстрове козацтво. Козацтво в боротьбі за свої права.
 • Суходільні та морські походи козаків. Петро Конашевич­Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.
 • Побут, військово­політична організація та військове мистецтво українського козацтва.

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО­ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

 • Початок Національно-визвольної війни.
 • Богдан Хмельницький. Переможні битви 1648 р. Розгортання Національно­визвольної війни 1649 —1653 рр. Молдавські походи.
 • Гетьманщина наприкінці 1653 р. Утворення козацької держави — Війська Запорозького.
 • Політичний та адміністративно­територіальний устрій. Зовнішня політика. Соціально­економічне життя.
 • Історичні джерела про Військо Запорозьке в системі міжнародних відносин.
 • Військо Запорозьке і Московське царство. Українсько­російський договір 1654 р. Переяславська рада. Воєнно­політичні події 1654 — 1657 рр.
 • Богдан Хмельницький як людина та історичний діяч.

Розділ ІV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50­х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.

 • Початок Руїни. Іван Виговський. Гадяцька угода.
 • Андрусівська угода. Правобережна Гетьманщина. Петро Дорошенко. Турецький протекторат. Чигиринські походи.
 • Лівобережна Гетьманщина: політика гетьманів. Іван Самойлович.
 • Козацькі полки Слобожанщини. Чортомлицька Січ. Іван Сірко.

Всесвітня історія.

ВСТУП.

 • Хронологічні межі й періодизація Нового часу. Політична карта Європи.

Розділ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.

 • Причини Великих географічних відкриттів XV — XVI ст. Подорожі та відкриття європейців.
 • Доколумбові цивілізації Америки. Формування перших колоніальних імперій. Зустріч цивілізацій.
 • Соціально­культурні наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства. Зміна поглядів на світ.

Розділ ІІ. СОЦІАЛЬНО­ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СПОСІБ ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ У РАННЬОМОДЕРНУ ДОБУ.

 • Соціально­економічний вплив відкриття Нового Світу. «Революція цін». Початок кризи аграрно­ремісничої цивілізації в Західній та Центральній Європі.
 • Мануфактурне виробництво і наймана праця. Торгівельний капітал.
 • Повсякденне життя в країнах Західної Європи. Становище жінок і дітей.

Розділ ІІІ. НОВІ ІДЕЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ.

 • Криза релігійної свідомості, поширення ідей гуманізму. Ренесанс і Бароко: зміна погляду на людину і світ.
 • Пошук нових способів пізнання світу. Народження нової європейської науки. Леонардо да Вінчі — титан епохи Відродження.
 • Реформація та Контрреформація, їх вплив на європейське суспільство. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін, І. Лойола.
 • Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбургський релігійний мир 1555 р.
 • Нове у способі життя, ціннісних орієнтирах та нормах в епоху. Відродження та Реформації.

Розділ ІV. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ у ХVІ — першій половині ХVІІІ ст.

 • Особливості абсолютизму в різних країнах Європи.
 • Протекціонізм і меркантилізм. Кардинал Рішельє.
 • Національно­визвольна війна у Нідерландах. Народження республіки. В. Оранський.
 • «Величний вік» Людовіка XIV — зразок абсолютної монархії.
 • Англія: від абсолютної — до парламентської монархії. Єлизавета І.
 • Англійська революція.
 • Особливості шляхетської демократії у Польщі.
 • Тридцятилітня війна та Вестфальський мир, їх вплив на Європу.

9 клас

Історія України (80%)

Тема 1. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

 • Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання». «Український проект». Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.
 • Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху.
 • Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії. Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

 • Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Життя великих міст.
 • Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
 • Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.
 • Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
 • Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».
 • Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.

Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

 • Сільське господарство. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
 • Повсякденне життя. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців.
 • Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
 • Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.
 • Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.

Тема 4. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

 • Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені.
 • Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.
 • Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю. Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки.

Всесвітня історія (20%)

Тема 1. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН.

 • Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва.
 • Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.
 • Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт.
 • Франція в період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.
 • Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Священного союзу.

Тема 2. ЄВРОПА Й АМЕРИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

 • Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20–30-х роках ХІХ ст.
 • Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики вільної торгівлі.
 • Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Пруссії.
 • Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів.
 • Суспільно-політична думка Європи.
 • «Весна народів». Революція 1848—1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії.
 • Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії. Причини поразки і наслідки революцій 1848—1849 рр.
 • Утворення незалежних держав у Латинській Америці.

Тема 3. ЄВРОПА Й АМЕРИКА У ДОБУ ОБ’ЄДНАННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.

 • Боротьба Пруссії і Австрії за перевагу в Німеччині. Об’єднання Німеччини в 1871 р.
 • Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.
 • Політична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрями боротьби за об’єднання Італії. Утворення Італійського королівства. Об’єднання Італії.
 • Вікторіанська Британія. Англія — «майстерня світу». Утвердження лібералізму. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Зовнішня політика Англії.
 • США в першій половині ХІХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку. Доктрина Монро та її реалізація. Громадянська війна 1861—1865 рр. Реконструкція Півдня.

Тема 4. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ.

 • Формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Перший і Другий Інтернаціонали. Міграційні рухи. Утвердження демократії та громадянського рівноправ’я. Зростання ролі держави в суспільно-економічному житті.
 • Криза Другої імперії у Франції. Франко-нiмецька війна 1870—1871 рр. та її наслідки. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80—90-х років. Формування Французької колоніальної імперії.
 • Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Втрата Англією промислового лідерства. Внутрішнє становище. Ірландське питання. Криза класичного лібералізму. Тред-юніони.
 • США в 1877—1900-х рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Робітничий рух.
 • Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. Росія в пореформений період. Особливості економічного розвитку. Формування нової соціальної структури. Внутрішнє становище в країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії.

10 клас

УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.

 • Україна у складі Росії та Австро-Угорщини.
 • Місце української економіки в господарському житті двох імперій. Економічна криза 1900—1903 рр. Стан українського підприємництва. Індустріальна модернізація.
 • Становище населення. Посилення міграції українського селянства.
 • Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. Українські й загальноросійські політичні партії.
 • Події російської революції 1905—1907 рр. в Україні. Українська громада у Державній думі.
 • Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі.
 • Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса . Здобутки майстрів літератури та мистецтва.
 • Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій. Церковне життя.

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

 • Україна в геополітичних планах країн Антанти і центральних держав. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців.
 • Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини.
 • Воєнні дії на території України в 1915—1917 рр. Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях.
 • Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
 • Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В 1917—1921 рр.

 • III Універсал ЦР. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР. IV Універсал ЦР. Мирний договір з Центральними державами у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР.
 • Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.
 • Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій.
 • Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна.
 • Запровадження радянської державності та її характер. X. Раковський. Білий та червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно. Падіння радянської влади у 1919 р.. Денікінський окупаційний режим. Організація влади в Україні після приходу радянських війсь восени 1919 року.
 • Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. «Воєнний комунізм». Варшавська угода. Радянсько-польська війна і Україна.
 • Повстанські рухи, поразка українського визвольного руху.

КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В 1917—1921 рр.

 • Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці.
 • Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Подвижництво творців та діячів культури.

11 клас

Історія України

Тема І. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

 • Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і воз'єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Включення до складу Української РСР Північної Буковини і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України.
 • Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Перші дні війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку–восени 1941 р. Поразка Південно-західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на Півдні.
 • Окупаційний режим. Розчленування України, план «Ост». Нацистський «новий порядок». Концтабори і масові розстріли. Голокост. Українці - праведники світу. Економічне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.
 • Розгортання руху Опору та його течії в Україні, відновлення незалежності 30 червня 1941 р. Похідні групи. Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр. Оунівське підпілля 1941-1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). Створення Української Головної Визвольної Ради.
 • Україна в 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння «Східного валу».
 • Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр., їхні особливості та наслідки. Боротьба з ворогом в тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН-УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизанами, УПА і Армією Крайового. Героїчна праця українців. Внесок українських учених і діячів освіти та культури в досягнення перемоги.
 • Евакуйовані підприємства в тилу.
 • Україна на завершальному етапі війни (1944-1945). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України.
 • Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН-УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. 9 травня - День Перемоги. Завершення Другої світової війни. Втрати України в роки війни.
 • Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Початок відбудови освіти (1943—1944 рр.). Евакуація вузів та їхня діяльність в радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок українських письменників, акторів, художників, кінематографістів у перемогу над Німеччиною та її союзниками.
 • Наш край у роки війни.

Тема 2. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА, РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 - НА ПОЧАТКУ 1950-х років.

 • Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становище. Адміністративно-територіальні зміни. УРСР - співзасновниця Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Післявоєнне село.
 • Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення.
 • Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних областях України. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН-УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція «Вісла».
 • Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні.
 • Розвиток літератури і мистецтва. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з «космополітизмом».

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956-1964 рр.)

 • Україна в першій половині 50-х років. Внутрішньополітичне становище України 50-х років. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу України. Стан промисловості. Укрупнення колгоспів.
 • Суспільно-політичне житія й політична боротьба з Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації. Наростання опору десталінізації з боку сталіністських сил. Масштаби демократизації державного життя.
 • Розширення повноважень України у складі СРСР. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М. Хрущова від влади. Л. Брежнєв і Україна.
 • Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. Раднаргосгпи та їхній вплив на соціальний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50-х - у першій половині 60-х рр. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення.
 • Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Курс на «зближення і злиття націй». Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики Стан суспільних наук.
 • Початок десталінізації та пожвавлення літературно мистецького життя. «Відлига» в Українській літературі. «Шістдесятники». В.Симоненко, Л. Костенко. Є. Сверстюк, І. Світличний, І. Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.
 • Зародження дисидентського руху в Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні «Українська робітничо-селянська спілка». Стаття І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Значення діяльності дисидентів.

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 рр.)

 • Політико-ідеологічна криза радянського ладу. Зростання всевладдя Комуністичної партії. Криза партійно-державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському керівництві: націонал-комуністична та проімперська. Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. В. Щербицький. Політико-правовий статус України у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р.
 • Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років та причини її невдач. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економічної кризи. Деструктивні процеси на селі.
 • Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціального та національного складу населення. Рівень життя трудящих мас. Шляхи вирішення житлової проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.
 • Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60 - на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне дисидентство. Посилення переслідувань опозиції в кінці 70 - на початку 80-х років.
 • Культура і духовне життя. Народна освіта. Русифікація. Середня спеціальна та вища школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків та репресії відносин письменників. Основні тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру.

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

 • Перебудова в Радянському Союзі і Україна. Початок «перебудови», її особливості в Україні. Поглиблення перебудовчих процесів та падіння авторитету Компартії України. Чорнобильська катастрофа - національна трагедія України. Наростання економічної кризи в першій половині 80-х років.
 • Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Провал політики прискорення. Спроби реформування економіки в кінці 80-х років, причини їх невдач. Фінансове становище та рівень життя населення. Загострення економічної кризи у 1989-1990 роках. Неспроможність союзних структур здійснювати ефективне управління економікою.
 • Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Загострення національного питання в УРСР у другій половині 80-х років. Активізація національного руху в Україні. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок релігійного відродження. Активізація діяльності раніше заборонених церков. Розгортання робітничого руху, шахтарський страйк 1989 р. Формування Народного Руху України.
 • Спроби політичних реформ і зростання активності Українського суспільства. Реформи в політичній системі СРСР. Гласність та лібералізація.
 • Політичні зміни в Україні. Зростання народної ініціативи. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Розклад Компартії України. Демплатформа.
 • Формування передумов незалежності України Політичні передумови суверенізації. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Провал спроб збереження федерації радянських республік. Суверенізація України.
 • Здобуття Україною незалежності. Суспільно-політичні процеси в першій половині 1991 року.
 • Спроби державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р ДКНС і Україна. Проголошення незалежності України Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР.

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

 • Початок державотворчих процесів. Об’єктивна необхідність державотворення, особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Л. Кравчук Президент України. Формування місцевих органів влади і самоврядування. Проблеми розбудови української державності. Дострокові вибори в 1994 р. Президента та Верховної Ради України.
 • Державотворчі процеси в Україні в 1994-2001 Вибори 1994 р. Л. Кучма – Президент України. Діяльність нового складу Верховної Ради. Вибори Верховної Ради України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Формування більшості у Верховній Раді. Всеукраїнський референдум (квітень 2000 р.).
 • Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. Конституційний процес в кінці 80-х першій половині 90-х років: здобутки, проблеми. Конституційний договір 1995 р. Прийняття Конституції України (1996 р.). Економічне життя України в першій половині 90-х років. Зміни умов розвитку економіки після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки та причини їх невдач. Становлення індустріального комплексу і аграрного виробництва. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Загострення економічної кризи.
 • Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв'язання.
 • Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Фінансова та макроекономічна стабілізація. Суперечності здійснення аграрної реформи. Проблеми, прорахунки у реформуванні економіки. Пошуки шляхів виходу з економічної кризи.

Всесвітня історія

ВСТУП.

 • Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку у др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.
 • Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки.

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

 • Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-1942 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
 • Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост. Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.
 • Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
 • Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
 • Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.
 • Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

 • Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр. Посилення внутрішньополітичної реакції. Масовий негритянський рух в 60-х рр.
 • США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона.
 • США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.
 • «Нова економічна філософія» Б. Клінтона.
 • Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст. Перспективи розвитку українсько-американських відносин.
 • Канада у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.

Тема 3. Країни західної Європи (1945 - поч. ХХІ ст.)

 • Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції. Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво». Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
 • Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 - 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм. «Третій шлях» Т. Блера. Сучасне становище у країні.
 • Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки. Травневі події 1968 р. Ш. де Голль. Франція наприкінці XX - на початку ХХІ ст. Взаємини Франції з Україною.
 • Італія. Проголошення республіки. Італійське «економічне диво». Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.
 • Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ - на поч. XXI ст. - здобутки та проблеми.

Тема 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ.

 • Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна. Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. «Хрущовська відлига».
 • Роки «брежнєвського застою». (1964-1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух. Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985-1991 рр.) Лібералізація суспільного та політичного життя.
 • Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці ХХ - на початку ХХІ ст.
 • Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.

Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 - поч. ХХІ ст.)

 • Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60-70-х рр. ХХ ст.
 • Демократичні революції, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства.
 • Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

Тема 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

 • Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.
 • Японія. Повоєнне реформування країни. Японське «економічне диво». Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.
 • Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ на поч. ХХІ ст.
 • Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
 • Країни Африки та Близького Сходу. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль.
 • Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.
 • Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.
 • Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.