jesien historia ua

Контакти


ТзОВ "Інститут Розвитку Шкільної Освіти"
вул. Торфяна, буд. 7А,
м. Львів, 79019
Код ЄДРПОУ 38172534
р/р 26006365747
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805

тел: (050) 379-74-75 (МТС)
тел: (067) 673-40-96 (Київстар)
тел: (032) 297-04-58 (багатоканальний)
факс:(032) 297-04-59

e-mail: olimpus@olimpus.ua

Графік роботи: понеділок - пятниця
з 8:00 до 17:00

Підписка


Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:


5 клас

Розділ І. ЗВІДКИ І ЯК ІСТОРИКИ ДОВІДУЮТЬСЯ ПРО МИНУЛЕ.

 • Істоpiя як наука. Українські вчені-історики.
 • Історія і час.
 • Речові історичні джерела.
 • Писемні джерела. Архіви. Музеї.
 • Родинне дерево.
 • Мова як джерело знань про минуле. Фольклор.
 • Історична карта.

6 клас

 • Що таке історія. Час і простір в історії. Історичні джерела.

ВСТУП.

 • Своєрідність епохи стародавнього світу як першого етапу в історії людства. Історичні джерела з історії стародавнього світу. Відлік часу в історії стародавнього світу.

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ.

 • Наукові та релігійні теорії походження людини. Основні етапи антропогенезу. Розселення людей по земній кулі.
 • Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства.
 • Суспільна організація (рід — плем’я — община) за первісних часів.
 • Організація влади (народні збори — рада старійшин — вождь) за первісних часів.
 • Культура та вірування людей за первісних часів.
 • Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України.
 • Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури.

Розділ ІІ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.

Тема І. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ.

 • Вплив природно-географічних умов на розвиток єгипетської цивілізації. Повсякдення та господарське життя.
 • Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада, суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Будівництво пірамід (Джосер, Хеопс).
 • Розквіт та занепад Єгипту в ІІ тис. до Р. Х. Хатшепсут. Тутмос ІІІ. Рамзес ІІ.
 • Архітектура і мистецтво, писемність і освіта.

7 клас

Інтегрований курс.
(«Всесвітня історія. Історія України») повторення 6 клас (10%)

Розділ ІV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.

Тема І. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ.

 • Військова експансія Риму й утворення Римської середземноморської держави.
 • Криза Римської республіки. Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів.
 • Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. Історичний портрет Цезаря.

Тема ІІ. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ.

 • Римська імперія доби принципату. Октавіан Август. Марк Аврелій.
 • Місто Рим і його повсякденне життя.
 • Кризові явища в Римській імперії. Реформи Діоклетіана і Константина.
 • Виникнення християнства та християнізація Римської імперії.
 • Культура Давнього Риму.
 • Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму варварами.
 • Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

Історія України (80%)

 • Історія України — складова європейської історії.

ВСТУП.

 • Особливості розвитку українських земель у ІХ—ХV ст.

Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

 • Східні слов’яни напередодні утворення держави.
 • Київська держава за перших князів.
 • Київська Русь за Ігоря та Ольги.
 • Князь Святослав та його походи.

Всесвітня історія (20%)

 • Цивілізаційна спадщина стародавнього світу.

ВСТУП.

 • Середньовіччя як епоха розвитку людства. Хронологічні межі й періодизація, джерела вивчення історії Середньовіччя.

Розділ І. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ.

 • Народження середньовічної Європи.
 • Варварські королівства. Імперія Карла Великого.
 • Візантійська імперія. Правління Юстиніана.
 • Розквіт і занепад Арабського халіфату.
 • Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію.

8 клас

Історія України

ПОВТОРЕННЯ за 7 клас:

 • Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство. Історії України.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

 • Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.).

Всесвітня історія

 • Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин.
 • Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі.

9 клас

Історія України

ПОВТОРЕННЯ за 8 клас:

 • Розділ 5. Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

 • Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
 • Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

 • Розділ 1. Європа в час Французької революції та Наполеонівських війн.

10 клас

ПОВТОРЕННЯ за 9 клас:

 • Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Культура України в середині ХІХ - на початку ХХ ст.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

 • Розділ 1. Україна в роки першої світової війни.
 • Розділ 2. Початок української революції.
 • Розділ 1. Передумови першої світової війни. війна та революції.
 • Розділ 2. Облаштування повоєнного світу.

11 клас

ПОВТОРЕННЯ за 10 клас:

 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

НОВИЙ МАТЕРІАЛ:

Історія України

 • Тема 1. Україна в роки Другої світової війни.
 • Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.).

Всесвітня історія

 • Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.